Ban lãnh đạo Công ty TNHH Ecoba Công nghệ môi trường tham dự chương trình " Nhìn lại sự nghiệp 30 năm thu hút FDI tại Việt Nam" | Ecoba ENT

Ban lãnh đạo Công ty TNHH Ecoba Công nghệ môi trường tham dự chương trình " Nhìn lại sự nghiệp 30 năm thu hút FDI tại Việt Nam"

04/10/2018 07:50

Vào ngày 4/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sự kiện “Nhìn lại sự nghiệp 30 năm thu hút FDI tại Việt Nam”. Mục đích của chương trình này là nhìn lại, tổng kết toàn bộ quá trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam từ năm 1988 đến nay. Từ đó đúc rút và tìm ra tầm nhìn mới, các cơ hội mới cho FDI trong kỷ nguyên mới. Ban lãnh đạo Công ty TNHH Ecoba Công nghệ môi trường cũng đã nhận được thư mời tham gia sự kiện này từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chương trình “Nhìn lại sự nghiệp 30 năm thu hút FDI tại Việt Nam”

Trong sự kiện này, sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu, các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, hiệp hội, các nhà đầu tư sẽ tham gia tham luận vấn về các vấn đề thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trong suốt 30 năm qua. Từ đó có tầm nhìn về những cơ hội và thách thức mới, đưa ra các phương án để thúc đẩy hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài FDI trong thời kỳ kỷ nguyên mới. 

Ban lãnh đạo Công ty TNHH Ecoba Công nghệ Môi trường tham dự chương trình

Đại diện cho Công ty TNHH Ecoba Công nghệ Môi trường tham dự trương trình có 

  1. Ông Vũ Đức Chung – Giám đốc Công ty TNHH Ecoba Công nghệ môi trường
  2. Ông Nguyễn Quang Thành – Phó Giám Đốc Kinh Doanh Công ty THNN Ecoba Công nghệ môi trường
  3. Đặng Thị Thu Hà – Trưởng bộ phận Marketing Công ty TNHH Ecoba Công nghệ môi trường

 

 

Công ty TNHH Ecoba Công nghệ môi trường vô cùng tự hào vì là một trong số ít những doanh nghiệp vô cùng vinh dự nhận được lời mời tham gia chương trình này.

 Tin tức khác