Công nghệ xử lý sinh học màng | Ecoba ENT

Công nghệ xử lý sinh học màng

sinh hoc mang
Đặc điểm công nghệ: Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, có bổ sung màng lọc vật lý.
Ưu điểm:
– Nhỏ gọn.
– Chất lượng nước đầu ra luôn tốt hơn các công nghệ thông thường và công nghệ sử dụng giá thể, có thể tái sử dụng nước thải.
Nhược điểm:
– Có thể bị tắc màng.
– Chi phí đầu tư và thay thế màng MBR lớn.
– Khó thay thế, sửa chữa màng do phải nhập khẩu màng.
Áp dụng:
– Các công trình có ít diện tích, cần hệ thống nhỏ gọn.
– Công suất nhỏ đến trung bình.
– Các công trình có nhu cầu tái sử dụng nước thải.Công nghệ khác


Công nghệ lọc sinh học
Công nghệ lọc sinh học

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, VSV dính bám trên bề mặt vật liệu lọc, khi nước thải chảy qua lớp vật liệu này, các chất ô nhiễm sẽ được phân hủy và xử lý.

Công nghệ xử lý sinh học theo mẻ
Công nghệ xử lý sinh học theo mẻ

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, các quá trình phản ứng xảy ra chỉ trong 1 bể và nước thải được xử lý theo mẻ.

Công nghệ xử lý sinh học với giá thể di động
Công nghệ xử lý sinh học với giá thể di động

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, bổ sung giá thể di động để tăng lượng VSV trong bể.