Tin Tức | Ecoba ENT

Tin tức


Ô nhiễm không khí có thể làm giảm 5% GDP Việt Nam

Môi trường ô nhiễm kéo dài khiến nhà đầu tư e dè và suy giảm giá trị đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Điều này ảnh hưởng tới tốc độ phát triển kinh tế.

Xem thêm

Bản tin tuyển dụng tháng 1.2020

Chất lượng công trình và tiến độ là những ưu tiên Ecoba ENT đặt lên hàng đầu. Tháng 1 này, nhằm đáp ứng yêu cầu của các dự án mới, chúng tôi tiếp tục cần bổ …

Xem thêm

Sáng chế “Hệ thống xử lý nước thải, kiểm soát ô nhiễm kênh mương, sông hồ”

Trước thực trạng hầu hết các sông ngòi, kênh mương và hồ tại Hà Nội đều bị ô nhiễm gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống và sinh hoạt của người dân, GS-TS. Nguyễn….

Xem thêm

Tổng kết 2019 – Bữa tiệc gia đình Ecoba ENT

Ngày 31/12/2019 không đơn thuần là một chương trình tổng kết cuối năm, cũng không phải để vinh danh cá nhân hay tập thể xuất sắc. Đó là một bữa tiệc của gia….

Xem thêm

Hiệu suất sử dụng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp đạt thấp

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, mặc dù hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, cụ thể là xử lý nước thải, tại các khu…

Xem thêm