Tin Thị Trường | Ecoba ENT

Tin thị trường


Nước thải y tế: Thực trạng và nguyên lý xử lý

Xử lý nước thải y tế, bệnh viện là khâu quan trọng trong chuỗi những giải pháp bảo vệ môi trường nhằm tránh những tác động xấu của chất thải y tế, bệnh viện…

Xem thêm

Xử lý ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy: Đồng bộ nhiều giải pháp

Sông Nhuệ và sông Đáy hiện có nhiệm vụ quan trọng trong tiêu thoát nước lũ và góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở Thủ đô. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua,…

Xem thêm

Ba mối đe dọa với nguồn nước

Tài nguyên nước của Việt Nam về cả số lượng và chất lượng đều đang đối mặt với những đe dọa ngày càng lớn. Ngân hàng Thế giới (WB) đã chỉ ra 3 điểm mấu chốt…

Xem thêm

Ô nhiễm môi trường nước và công nghệ xử lý – Bài 2: Hiện trạng xử lý các nguồn nước thải

Nhận rõ tài nguyên nước đã và đang bị suy thoái do các nguồn thải ngày càng gia tăng trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, ngay từ năm 2007…

Xem thêm

Ô nhiễm môi trường nước và công nghệ xử lý: Bài 1-‘Điểm chỉ’ những nguồn gây ô nhiễm

Cả nước có trên 2.900 hồ chứa nước thủy điện, thủy lợi đã vận hành, đang xây dựng hoặc đã có quy hoạch với dung tích trên 65 tỷ m3. Ngoài ra còn phải kể đến…

Xem thêm