Upgrade Waste Water Treatment System - Orion Bac Ninh Factory | Ecoba ENT

Bảo trì và nâng cấp Trạm XLNT Nhà máy Orion Bắc Ninh


Chi tiết dự án

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
CN công ty TNHH thực phẩm Orion Vina
CN công ty TNHH thực phẩm Orion Vina
8/2019 - 12/2019
950 m3/ngày
AO
Class A-QCVN 40: 2011/BTNMT
• Thiết kế công nghệ • Thi công xây dựng • Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm • Đào tạo, chuyển giao công nghệDự án liên quan

Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Phú

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên quan