Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát chất lượng nước thải trực tuyến - Nhà máy Suntory Pepsico Bắc Ninh | Ecoba ENT

Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc - Nhà máy Suntory Pepsico Bắc Ninh


Chi tiết dự án

KCN VSIP Bắc Ninh, TX Từ Sơn, Bắc Ninh
Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
2500 m3/ngày
2500
11/2017 - 01/2018
2500 m3/day
• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm
• Đào tạo, chuyển giao công nghệDự án liên quan

Bảo trì và nâng cấp Trạm XLNT Nhà máy Orion Bắc Ninh

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Phú

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên quan