Nâng cấp Trạm xử lý nước thải Nhà máy Suntory Pepsico Đồng Nai | Ecoba ENT

Nâng cấp Trạm xử lý nước thải Nhà máy Suntory Pepsico Đồng Nai


Chi tiết dự án

KCN Amata, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
6/2017 - 10/2017
2.800 m3/ngày
AO
Class A-QCVN 40: 2011/BTNMT
• Thiết kế công nghệ
• Thi công xây dựng
• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm
• Đào tạo, chuyển giao công nghệDự án liên quan

Bảo trì và nâng cấp Trạm XLNT Nhà máy Orion Bắc Ninh

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Phú

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên quan