Nhà máy xử lý nước thải KCN Nam Sách | Ecoba ENT

Nhà máy xử lý nước thải KCN Nam Sách


Chi tiết dự án

Khu Công nghiệp Nam Sách, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang
Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID group)
11/2017 - 02/2018
Tổng : 3.500 m3/ngày.
Hóa lý kết hợp AO.
Cột A-QCVN 40: 2011/BTNMT
• Thiết kế & thi công xây dựng.
• Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống.
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ.Dự án liên quan

Bảo trì và nâng cấp Trạm XLNT Nhà máy Orion Bắc Ninh

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Phú

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên quan