Nhà máy xử lý Nước thải KCN Tiền Phong | Ecoba ENT

Nhà máy xử lý Nước thải KCN Tiền Phong


Chi tiết dự án

Uông Bí, Quảng Ninh
Công ty TNHH Deep C Blue Hải Phòng
Deep C Blue Co., Ltd
1/2019 - 4/2019
Tổng công suất 10.500 m3/ngày, Giai đoạn 1: 300 m3/ngày
Hóa lý kết hợp AO
Class A-QCVN 14: 2008/BTNMT
• Tư vấn khảo sát • Thiết kế công nghệ • Thiết kế bản vẽ thi côngDự án liên quan

Bảo trì và nâng cấp Trạm XLNT Nhà máy Orion Bắc Ninh

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Phú

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên quan