Nhà máy xử lý Nước thải KCN Tiền Phong | Ecoba ENT

Nhà máy xử lý Nước thải KCN Tiền Phong


Chi tiết dự án

Uông Bí, Quảng Ninh
Công ty TNHH Deep C Blue Hải Phòng
Deep C Blue Co., Ltd
1/2019 - 4/2019
Tổng công suất 10.500 m3/ngày, Giai đoạn 1: 300 m3/ngày
Hóa lý kết hợp AO
Class A-QCVN 14: 2008/BTNMT
• Tư vấn khảo sát • Thiết kế công nghệ • Thiết kế bản vẽ thi côngDự án liên quan

Trạm xử lý nước thải giai đoạn I KCN Đông Mai

thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Thông tin liên quan