Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Mỹ II | Ecoba ENT

Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Mỹ II


Chi tiết dự án

Yen My II IZ, Yen My Districts, Hung Yen Province
Công ty Quản lý khai thác KCN Phố Nối A
Tập đoàn Hòa Phát
12/2017 - 8/2018
Tổng công suất 12.000 m3/ngày, giai đoạn 1: 3.000 m3/ngày
Hóa lý kết hợp sinh học
Class A-QCVN 40: 2011/BTNMT
• Thiết kế & thi công xây dựng.
• Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống.
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ.Thông tin liên quan