Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Mỹ II | Ecoba ENT

Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Mỹ II


Chi tiết dự án

Yen My II IZ, Yen My Districts, Hung Yen Province
Tập đoàn Hòa Phát
12/2017 - 8/2018
Tổng công suất 12.000 m3/ngày, giai đoạn 1: 3.000 m3/ngàyDự án liên quan

Trạm xử lý nước thải CCN Bãi Ba

Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Trạm xử lý nước thải CCN Khánh Thượng

xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Thông tin liên quan