Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Mỹ II | Ecoba ENT

Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Mỹ II


Chi tiết dự án

Yen My II IZ, Yen My Districts, Hung Yen Province
Tập đoàn Hòa Phát
Tập đoàn Hòa Phát
12/2017 - 8/2018
Tổng công suất 12.000 m3/ngày, giai đoạn 1: 3.000 m3/ngày
Hóa lý kết hợp sinh học
Class A-QCVN 40: 2011/BTNMT
• Thiết kế & thi công xây dựng.
• Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống.
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ.Dự án liên quan

Bảo trì và nâng cấp Trạm XLNT Nhà máy Orion Bắc Ninh

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Phú

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên quan