Nhà máy xử lý nước thải KĐT Vinhomes Ocean Park | Ecoba ENT

Nhà máy xử lý nước thải KĐT Vinhomes Ocean Park


Chi tiết dự án

Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Vingroup
10/2019 - 4/2020
38.000m3/ngày đêmThông tin liên quan