Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở | Ecoba ENT

Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở


Chi tiết dự án

Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội.
Tập đoàn Gamuda Berhad và Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam.
Gamuda Engineering
5/2009 - 1/2012.
200.000 m3/ngày.
SBR.
Thi công xây dựng.Thông tin liên quan