Trạm XLNT Bệnh viện Việt Pháp | Ecoba ENT

Trạm XLNT Bệnh viện Việt PhápChi tiết dự án

Số 1 Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Công ty TNHH Bệnh viện Việt Pháp.
Hanoi French Hospital Co., Ltd.
12/2016 - 12/2017.
170 m3/ngày.
AO.
QCVN 28:2010/BTNMT.
• Thiết kế phần cải tạo và mở rộng.
• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm.
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ.
In progressDự án liên quan

Trạm xử lý nước thải Viện Tim

520 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trạm xử lý nước thải Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

273 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Thông tin liên quan