Trạm xử lý nước sạch giai đoạn I-KCN Yên Mỹ II | Ecoba ENT

Nhà máy xử lý nước sạch KCN Yên Mỹ II


Chi tiết dự án

Khu công nghiệp Yên mỹ II, tỉnh Hưng Yên
Công ty quản lý khai thác KCN Phố Nối A
Công ty quản lý khai thác KCN Phố Nối A
21/5/2018-8/7/2018
6000m3/ngày.đêm
QCVN 02: 2009/BYT -Quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt và QCVN 01: 2009/BYT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
• Cung cấp lắp đặt thiết bị
• Vận hành và chuyển giao công nghệDự án liên quan

Bảo trì và nâng cấp Trạm XLNT Nhà máy Orion Bắc Ninh

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Phú

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên quan