Trạm xử lý nước thải CCN Bãi Ba | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải CCN Bãi Ba


Chi tiết dự án

Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập
3/2020 - 12/2020
Tổng 1.500 m3/ngày. Giai đoạn 1 là 750 m3/ngàyDự án liên quan

Trạm xử lý nước thải CCN Khánh Thượng

xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Trạm xử lý nước thải CCN Đa Hội

Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Thông tin liên quan