Trạm xử lý nước thải CCN Đa Hội | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải CCN Đa Hội


Chi tiết dự án

Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
3/2020 - 8/2020
Tổng 1.200 m3/ngày. Giai đoạn 1 là 600 m3/ngày