Trạm xử lý nước thải CCN Đa Hội | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải CCN Đa Hội


Chi tiết dự án

Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
3/2020 - 8/2020
Tổng 1.200 m3/ngày. Giai đoạn 1 là 600 m3/ngàyDự án liên quan

Trạm xử lý nước thải CCN Bãi Ba

Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Trạm xử lý nước thải CCN Khánh Thượng

xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Thông tin liên quan