Trạm xử lý nước thải CCN Khánh Thượng | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải CCN Khánh Thượng


Chi tiết dự án

xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ Tầng Bảo Minh - Khánh Hồng
2/2020 - 7/2020
Tổng 1.500 m3/ngày. Giai đoạn 1 là 960 m3/ngàyDự án liên quan

Trạm xử lý nước thải CCN Bãi Ba

Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Trạm xử lý nước thải CCN Đa Hội

Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Thông tin liên quan