Trạm xử lý nước thải chung cư NO15 KĐT mới Sài Đồng | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải chung cư NO15 KĐT mới Sài Đồng


Chi tiết dự án

KĐT mới Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
Tập đoàn BRG
6/2019 - 11/2019
540 m3/ngày
6/2019 - 11/2019