Trạm xử lý nước thải chung cư NO16 KĐT mới Sài Đồng | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải chung cư NO16 KĐT mới Sài Đồng


Chi tiết dự án

KĐT mới Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
Tập đoàn BRG
Tập đoàn BRG
6/2019 - 11/2019
590 m3/ngày
AO kết hợp MBBR
Class A-QCVN 14: 2008/BTNMT
• Thiết kế công nghệ • Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm • Đào tạo, chuyển giao công nghệ, xin giấy phép xả thảiDự án liên quan

Trạm xử lý nước thải chung cư NO15 KĐT mới Sài Đồng

KĐT mới Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Trạm xử lý nước thải bán đảo 2, KĐT Hùng Thắng

KĐT Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh

Thông tin liên quan