Trạm xử lý nước thải Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc Tế IMC | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc Tế IMC


Chi tiết dự án

Phú Thọ.
Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế IMC.
12/2013 - 5/2014.
10 m3/ngày.
Hóa lý kết hợp AO.
Class B-QCVN 40:2011/BTNMT.
• Thiết kế.
• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm.
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ.Dự án liên quan

Bảo trì và nâng cấp Trạm XLNT Nhà máy Orion Bắc Ninh

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Phú

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên quan