Trạm xử lý nước thải giai đoạn 3 KCN Tiên Sơn | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải giai đoạn 3 KCN Tiên Sơn


Chi tiết dự án

Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Tổng công ty Viglacera
3/2020 - 8/2020
Tổng công suất 8.000 m3/ngày đêm