Trạm xử lý nước thải giai đoạn I, KCN Tam Thăng 2 | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải giai đoạn I, KCN Tam Thăng 2


Chi tiết dự án

KCN Tam Thăng 2, tỉnh Quảng Nam
Công ty cổ phần Capella Quảng Nam
02/2019-11/2019
Tổng công suất: 3.000 m3/ngàyDự án liên quan

Trạm xử lý nước thải CCN Bãi Ba

Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Trạm xử lý nước thải CCN Khánh Thượng

xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Thông tin liên quan