Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Phú | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Phú


Chi tiết dự án

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ
7/2019 - 12/2019
2.000 m3/ngày
Hóa lý kết hợp AO
Class A-QCVN 40: 2011/BTNMT
• Thiết kế công nghệ • Thi công xây dựng • Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm • Đào tạo, chuyển giao công nghệ, xin cấp phép xả thảiDự án liên quan

Bảo trì và nâng cấp Trạm XLNT Nhà máy Orion Bắc Ninh

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Thông tin liên quan