Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Phú | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Phú


Chi tiết dự án

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ
7/2019 - 12/2019
2.000 m3/ngàyDự án liên quan

Trạm xử lý nước thải CCN Bãi Ba

Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Trạm xử lý nước thải CCN Khánh Thượng

xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Thông tin liên quan