Trạm xử lý nước thải KCN Phú Hà | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải KCN Phú Hà


Chi tiết dự án

KCN Phú Hà, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Tổng công ty Viglacera
Tổng công ty Viglacera
7/2017 - 10/2017
1.250 m3/ngày
Hóa lý kết hợp AO
Class A-QCVN 40: 2011/BTNMT
• Thiết kế công nghệ
• Thi công xây dựng
• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ, xin cấp phép xả thảiDự án liên quan

Bảo trì và nâng cấp Trạm XLNT Nhà máy Orion Bắc Ninh

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Phú

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên quan