Trạm xử lý nước thải Samsung 6000 | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải Samsung 6000


Chi tiết dự án

KCN Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên.
Công ty TNHH SamSung Electronics Vietnam Thai Nguyen (SEVT).
7/ 2013 - 3/2014.
6000 m3/ ngày.
Hóa lý kết hợp AO.
Class B-QCVN 40: 2011/BTNMT.
• Thiết kế xây dựng.
• Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống.
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ.Dự án liên quan

Nhà máy xử lý nước sạch KCN Yên Mỹ II

Khu công nghiệp Yên mỹ II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thông tin liên quan