Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp NAGAE Việt Nam | Ecoba ENT

Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp NAGAE Việt Nam


Chi tiết dự án

Bình Dương.
Vina Washin Aluminium Co., Ltd.
Nagae Vietnam Factory
10/2013 - 1/2014.
4 m3/ngày.
Module.
Class B-QCVN 40: 2011/BTNMT.
• Thiết kế.
• Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống.
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ.Dự án liên quan

Trạm xử lý nước thải chung cư NO16 KĐT mới Sài Đồng

KĐT mới Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Trạm xử lý nước thải chung cư NO15 KĐT mới Sài Đồng

KĐT mới Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Thông tin liên quan