Trạm xử lý nước thải cho trang trại chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải và Biogas Trang trại chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang


Chi tiết dự án

Xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
Công ty TNHH MTV chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang
Công ty TNHH MTV chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang
5/2017 - 10/2017
990 m3/ngày - 230 m3/ngày
AO
Class B-QCVN 62:2016/BTNMT
• Thiết kế công nghệ
• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ
Đã hoàn thànhDự án liên quan

Nhà máy xử lý nước sạch KCN Yên Mỹ II

Khu công nghiệp Yên mỹ II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thông tin liên quan