Trạm xử lý nước thải cho trang trại chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải và Biogas Trang trại chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang


Chi tiết dự án

Xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
Công ty TNHH MTV chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang
Công ty TNHH MTV chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang
5/2017 - 10/2017
990 m3/ngày - 230 m3/ngày
AO
Class B-QCVN 62:2016/BTNMT
• Thiết kế công nghệ
• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ
Đã hoàn thànhDự án liên quan

Nhà máy xử lý nước thải CCN Thái Dương

xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Thông tin liên quan