Trạm xử lý nước thải xưởng E-Bus Vinfast Hải Phòng | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải xưởng E-Bus Vinfast Hải Phòng


Chi tiết dự án

Cát Hải, Hải Phòng
Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast
08/2019 - 102019
200 m3/ngàyDự án liên quan

Trạm xử lý nước thải CCN Bãi Ba

Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Trạm xử lý nước thải CCN Khánh Thượng

xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Thông tin liên quan