Trạm xử lý nước thải xưởng E-Bus Vinfast Hải Phòng | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải xưởng E-Bus Vinfast Hải Phòng


Chi tiết dự án

Cát Hải, Hải Phòng
Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast
Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast
08/2019 - 102019
200 m3/ngày
Hóa lý, AO kết hợp MBR
Class A-QCVN 14:2008/BTNMT
• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm • Đào tạo, chuyển giao công nghệ
Class A-QCVN 40: 2011/BTNMTDự án liên quan

Bảo trì và nâng cấp Trạm XLNT Nhà máy Orion Bắc Ninh

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Phú

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên quan