Trang 2019 – Ecoba ENT
Dự án 2019

Nhà máy xử lý nước thải CCN Thái Dương

Trạm xử lý nước thải giai đoạn I, KCN Tam Thăng 2

Trạm xử lý nước thải giai đoạn I, KCN Bỉm Sơn

Trạm xử lý nước thải Hải Phát Plaza

Trạm quan trắc nước thải trước ra biển nhà máy Vinfast Hải Phòng

Nhà máy xử lý Nước thải KCN Tiền Phong