Trang 2020 – Ecoba ENT
Dự án 2020

Nhà máy xử lý nước thải Đại đô thị Vinhomes Smart City

Trạm xử lý nước thải CCN Bãi Ba

Trạm xử lý nước thải giai đoạn 3 KCN Tiên Sơn

Trạm xử lý nước thải CCN Khánh Thượng

Trạm xử lý nước thải CCN Đa Hội