Ecoba ENT Chứng chỉ

Chứng chỉ

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

thi-cong-xay-dung-lap-dat-hang-1-102023-01

–  Chứng chỉ: Năng lực hoạt động xây dựng số HAN – 00008143 do Sở xây dựng thành phố Hà Nội cấp ngày 6/10/2023

       – Đây là sự đánh giá năng lực của  Sở xây dựng đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng và cũng là điều kiện, quyền hạn để các công ty xây dựng tham gia hoạt động xây dựng các công trình trên lãnh thổ Việt Nam.

ISO 14001:2015

iso 14001

ISO 9001:2015

iso 9001

ISO 9001:2008


ecoba iso 9001 2008
– Tên gọi đầy đủ: “Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu” do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành.
– Là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001, được ban hành lần thứ 4 vào năm 2008
– Mục đích: giúp doanh nghiệp có cách làm việc khoa học, tạo ra sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong công việc, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt.

ISO 45001:2018

ISO 45001

OHSAS 18001:2007


ohsas

– Tên gọi đầy đủ: “Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp – Các yêu cầu” do Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) xây dựng và ban hành.
– Là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn OHSAS 18001, được ban hành lần thứ 2 vào năm 2007.
– Mục đích: giúp doanh nghiệp nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên, đảm bảo doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của luật liên quan đến an tòan và sức khỏe nghề nghiệp, ngăn ngừa những rủi ro về tai tiếng do bị cáo buộc về vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm với người lao động.