Công nghệ lọc sinh học | Ecoba ENT

Công nghệ lọc sinh học

loc sinh hoc
Đặc điểm công nghệ:

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, VSV dính bám trên bề mặt vật liệu lọc, khi nước thải chảy qua lớp vật liệu này, các chất ô nhiễm sẽ được phân hủy và xử lý.

Ưu điểm:

– Chi phí đầu tư thấp.
– Tiêu tốn ít năng lượng hơn các phương pháp xử lý bùn hoạt tính.

Nhược điểm:

– Có thể bị tắc hệ thống.
– Tải lượng xử lý nhỏ.
– Dễ sinh mùi.
– Nhạy cảm với nhiệt độ.

Áp dụng:

– Nhà máy, bệnh viện.
– Công suất nhỏ và trung bình.Công nghệ khác


Công nghệ xử lý sinh học màng
Công nghệ xử lý sinh học màng

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, có bổ sung màng lọc vật lý.

Công nghệ xử lý sinh học theo mẻ (SBR/ASBR)
Công nghệ xử lý sinh học theo mẻ (SBR/ASBR)

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, các quá trình phản ứng xảy ra chỉ trong 1 bể và nước thải được xử lý theo mẻ.

Công nghệ xử lý sinh học với giá thể di động (MBBR)
Công nghệ xử lý sinh học với giá thể di động (MBBR)

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, bổ sung giá thể di động để tăng lượng VSV trong bể.