Công nghệ xử lý sinh học theo mẻ (SBR/ASBR) | Ecoba ENT

Công nghệ xử lý sinh học theo mẻ (SBR/ASBR)

sinh hoc theo me
Đặc điểm công nghệ:

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, các quá trình phản ứng xảy ra chỉ trong 1 bể và nước thải được xử lý theo mẻ.

Ưu điểm:

– Vận hành tự động.
– Giảm thiểu các thiết bị trong bể lắng.
– Không cần tuần hoàn bùn.

Nhược điểm:

– Cần làm bể hở nên không thích hợp cho các công trình muốn làm chìm toàn bộ.
– Công nghệ yêu cầu mức độ tự động hóa cao, nên khi có sự cố xảy ra và không vận hành tự động được thì sẽ khó khăn trong vận hành thủ công.

Áp dụng:

– Xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải đô thị, nước thải KCN tập trung
– Dự án quy mô lớn.
– Các công trình có diện tích trung bình.Công nghệ khác


Công nghệ lọc sinh học
Công nghệ lọc sinh học

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, VSV dính bám trên bề mặt vật liệu lọc, khi nước thải chảy qua lớp vật liệu này, các chất ô nhiễm sẽ được phân hủy và xử lý.

Công nghệ xử lý sinh học màng
Công nghệ xử lý sinh học màng

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, có bổ sung màng lọc vật lý.

Công nghệ xử lý sinh học với giá thể di động (MBBR)
Công nghệ xử lý sinh học với giá thể di động (MBBR)

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, bổ sung giá thể di động để tăng lượng VSV trong bể.