Tin Thị Trường | Ecoba ENT

Tin thị trường


3.650 triệu mét khối nước thải sinh hoạt xả ra môi trường mỗi năm

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, trung bình mỗi năm, trên địa bàn cả nước thải ra môi trường hơn 3.650 triệu mét khối nước thải sinh hoạt.

Xem thêm

Tái chế nước thải thành “kho báu”

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford đang phát triển một quy trình xử lý nước thải kỵ khí để tạo ra nước sạch và tài nguyên giá trị.

Xem thêm