Nhà máy xử lý nước thải CCN Juntech |

Nhà máy xử lý nước thải CCN Juntech


Chi tiết dự án

huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Juntech
8/2023-10/2024Dự án liên quan

Nhà máy xử lý nước thải KCN và Khu phi thuế quan Xuân Cầu

Cảng quốc tế Lạch Huyện, khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng

Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Quang

Xã Yên Quang, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Nhà máy xử lý nước thải KCN Cẩm Khê

Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Thông tin liên quan