Nhà máy xử lý nước thải Đại đô thị Vinhomes Smart City

Nhà máy xử lý nước thải Đại đô thị Vinhomes Smart City


Chi tiết dự án

Từ Liêm, Hà Nội
Vingroup
2/2020 - 8/2020
10.800 m3/ngày đêm