Nhà máy xử lý nước thải Đại đô thị Vinhomes Smart City | Ecoba ENT

Nhà máy xử lý nước thải Đại đô thị Vinhomes Smart City


Chi tiết dự án

Từ Liêm, Hà Nội
Vingroup
2/2020 - 8/2020
10.800 m3/ngày đêm