Nhà máy xử lý nước thải Hồ Bảy Mẫu.

Nhà máy xử lý nước thải Hồ Bảy Mẫu.


Chi tiết dự án

Công Viên Thống Nhất, Hà Nội.
Sở Xây dựng TP Hà Nội
1/2014 - 2015
13.300 m3/ngàyDự án liên quan

Hệ thống xử lý nước thải khu đô thị DragonHomes Eco City

Khu đô thị DragonHomes Eco City, Tỉnh Thái Bình

Thông tin liên quan