Nhà máy xử lý nước thải Hồ Bảy Mẫu.

Nhà máy xử lý nước thải Hồ Bảy Mẫu.


Chi tiết dự án

Công Viên Thống Nhất, Hà Nội.
Sở Xây dựng TP Hà Nội
Sở Xây dựng TP Hà Nội
1/2014 - 2015
13.300 m3/ngàyDự án liên quan

Trạm bơm Khu đô thị Ecopark

Văn Giang, Hưng Yên

Thông tin liên quan