Nhà máy xử lý nước thải KCN Phố Nối A

Nhà máy xử lý nước thải KCN Phố Nối A


Chi tiết dự án

Huyện Yên Mỹ, Huyện Văn Lâm và Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Công ty TNHH Phát triển hạ tầng KCN Hòa Phát, Hưng Yên
Công ty TNHH Phát triển hạ tầng KCN Hòa Phát, Hưng Yên
3.000 m3/ngày đêmDự án liên quan

Nhà máy xử lý nước thải KCN và Khu phi thuế quan Xuân Cầu

Cảng quốc tế Lạch Huyện, khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng

Nhà máy xử lý nước thải CCN Juntech

huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Quang

Xã Yên Quang, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Thông tin liên quan