Nhà máy xử lý nước thải KCN Phố Nối A

Nhà máy xử lý nước thải KCN Phố Nối A


Chi tiết dự án

Huyện Yên Mỹ, Huyện Văn Lâm và Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Công ty TNHH Phát triển hạ tầng KCN Hòa Phát, Hưng Yên
Công ty TNHH Phát triển hạ tầng KCN Hòa Phát, Hưng Yên
3.000 m3/ngày đêmDự án liên quan

Nhà máy xử lý nước thải CCN Hạnh Phúc - Xuân Phương

Khu đô thị Crown Villas, 586 đường CMT8, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên

Nhà máy xử lý nước thải CCN Đông Phú Yên

Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Nhà máy xử lý nước thải CCN Quảng Lãng - Đặng Lễ

Xã Quảng Lãng, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Thông tin liên quan