Nhà máy xử lý nước thải KCN Phú Hà phân khu phía bắc. |

Nhà máy xử lý nước thải KCN Phú Hà phân khu phía bắc.


Chi tiết dự án

KCN Phú Hà, Phú Thọ
Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Viglacera Phú Hà
Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Viglacera Phú Hà
5.000 m3/ngày, đêm