Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Mỹ II

Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Mỹ II


Chi tiết dự án

Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Tập đoàn Hòa Phát
Tập đoàn Hòa Phát
12/2017 - 8/2018
3.000 m3/ngày