Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Mỹ II

Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Mỹ II


Chi tiết dự án

Yen My II IZ, Yen My Districts, Hung Yen Province
Tập đoàn Hòa Phát
12/2017 - 8/2018
Tổng công suất 12.000 m3/ngày, giai đoạn 1: 3.000 m3/ngày