Trạm nước sạch Quang Châu

Trạm nước sạch Quang Châu


Chi tiết dự án

Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang