Nhà máy xử lý nước thải KCN Quang Châu

Nhà máy xử lý nước cấp KCN Quang Châu, Bắc GiangChi tiết dự án

Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang
Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang
12.000 m3/ngày đêmDự án liên quan

Nhà máy xử lý nước thải KCN và Khu phi thuế quan Xuân Cầu

Cảng quốc tế Lạch Huyện, khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng

Nhà máy xử lý nước thải CCN Juntech

huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Thông tin liên quan