Trạm XLNT Bệnh viện Việt Pháp | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Việt PhápChi tiết dự án

Số 1 Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội
Công ty TNHH Bệnh viện Việt Pháp
12/2016 - 12/2017
170 m3/ngày