Trạm xử lý nước thải giai đoạn I, KCN Tam Thăng 2

Trạm xử lý nước thải dệt nhuộm KCN Tam Thăng 2


Chi tiết dự án

KCN Tam Thăng 2, tỉnh Quảng Nam
Công ty cổ phần Capella Quảng Nam
Công ty cổ phần Capella Quảng Nam
02/2019-11/2019
3.000 m3/ngày