Trạm xử lý nước thải KCN Phú Hà

Trạm xử lý nước thải KCN Phú Hà, Phú Thọ


Chi tiết dự án

Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Tổng công ty Viglacera
Tổng công ty Viglacera
7/2017 - 10/2017 & 3/2022 -8/2022
12.500 m3/ngày đêmDự án liên quan

Nhà máy xử lý nước thải KCN Hải Yên, Quảng Ninh

Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Thông tin liên quan