Trạm xử lý nước thải KCN Đồng Văn IV - Giai đoạn 2

Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Đồng Văn IV - Giai đoạn 2


Chi tiết dự án

huyện Kim Bảng, Hà Nam
Tổng công ty Viglacera
Tổng công ty Viglacera
4.000 m3/ngày đêm