Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Hòa Phú - Giai đoạn 3

Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Hòa Phú - Giai đoạn 3


Chi tiết dự án

Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang
Công ty TNHH Hòa Phú Invest