Trạm xử lý nước thải Nhà máy Nội thất Hòa Phát Hưng Yên

Trạm xử lý nước thải nhà máy nội thất Hòa Phát Hưng Yên


Chi tiết dự án

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát