Trạm xử lý nước thải phòng thí nghiệm SGS |

Trạm xử lý nước thải phòng thí nghiệm SGS


Chi tiết dự án

Đồ Sơn, Hải Phòng
SGS
8/2016 -11/2016
10 m3/ ngày