Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp bánh kẹo Phạm Nguyên |

Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp bánh kẹo Phạm Nguyên


Chi tiết dự án

KCN Phố Nối A - tỉnh Hưng Yên.
Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và Bánh kẹo Phạm Nguyên.
2017
60 m3/ngày.
Cung cấp hóa chất cho trạm XLNT trong vòng 01 năm.