Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp nhôm Kim Sen |

Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp nhôm Kim Sen


Chi tiết dự án

KCN Yên Phong, Yên Phong, Bắc Ninh
Công ty CP Công Nghiệp Kim Sen
2/2015 - 1/2016
800 m3/ngày